Nhiều người 'đầu hàng' trước phép tính 6^2 ÷ 2(3) + 4 = ?

30% người đưa ra đáp án là 58, 70% cho rằng kết quả cuối cùng phải là 10. Vậy còn bạn thế nào?

Cười Thứ tư, 4/5/2016, 00:06 (GMT+7)