Ông chồng khó chịu vì bà vợ câu được cá to

Trái ngược với sự vui vẻ của bà vợ khi câu được chú cá to là nét mặt cau có của ông chồng.

Cười Thứ ba, 5/7/2016, 00:18 (GMT+7)