Thầy giáo kinh hãi trước cách đỗ xe của bà cụ

Cứ tưởng thử thách sẽ làm cho bà cụ khó khăn nhưng không ngờ chính thầy giáo mới là người phải hốt hoảng.

Cười Thứ ba, 28/6/2016, 09:29 (GMT+7)