Trấn Thành bỏ chạy khi giúp bạn 'phá nhà'

Thay vì ăn cóc như bình thường, Trấn Thành tài lanh bày cách cho bạn dùng cửa sổ để đập cóc nhưng khi có chuyện thì lại 'bỏ của chạy lấy người'.

Cười Chủ nhật, 16/8/2015, 00:08 (GMT+7)