Trấn Thành cháy đen mặt vì tội tài lanh

Ra vẻ thông minh và bày cho Anh Đức cách nhúm bếp và Trấn Thành đã lãnh đủ vì tội tài lanh của mình.

Cười Thứ bảy, 9/1/2016, 16:08 (GMT+7)