Tranh nhau sợi mì

Hai con giòi tranh nhau đồ ăn làm cho sập cả nắp cống thoát nước.

Cười Thứ hai, 10/10/2011, 14:00 (GMT+7)

Tags: