Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý 'chém' ngoại ngữ (Phần 1)

Trong chương trình Táo quân mừng Tết Mậu Tý, Nam Tào, Bắc Đẩu và các Táo trổ tài ngoại ngữ tiếng Anh, Trung, Thái.

Cười Chủ nhật, 7/2/2016, 08:00 (GMT+7)