Video cách tính bài toán hóc búa của Google

Hãy sử dụng các số 1, 1, 5, 8 và các phép tính cộng, trừ, nhân, chia (+, -, x, :) và dấu ngoặc đơn để tạo thành phép toán có kết quả bằng 10.

Cười Thứ hai, 2/5/2016, 00:01 (GMT+7)