Xuân Bắc nói tiếng Thái trong Táo quân 2015

Xuân Bắc khiến khán giả lẫn các Táo phải tròn xoe mắt và nín cười vì khả năng nói tiếng Thái. Nam Tào đưa ra một câu hỏi thách đố các Táo trong cuộc thi Ai là trợ lý bằng việc đọc câu hỏi bằng... tiếng Thái.

Cười Thứ bảy, 6/2/2016, 20:11 (GMT+7)