Điều hoà ôtô không mát - bảo dưỡng, sửa chữa những gì?

Lọc gió, dàn lạnh là hai thứ nên nghĩ tới đầu tiên nếu xe mới chỉ chạy dưới 5 vạn km mà điều hoà không mát.

Xe Thứ bảy, 29/5/2021, 10:33 (GMT+7)