VnExpress
Background Video

Ứng dụng gọi đổ xăng tận nơi

Thay vì mất thời gian đến trạm xăng, một ứng dụng tại Mỹ giúp khách hàng gọi đổ xăng tận nơi trong lúc vẫn làm việc khác.
Kinh doanh  04:00 - 8/8
 
 
 Tags

đổ xăng

đổ xăng tận nơi

giá xăng

giảm giá xăng

ứng dụng gọi xăng

 
vnexpress