Dạy nghệ thuật cho trẻ tự kỷ

Sunrise for Art (SFORA) là trường âm nhạc và nghệ thuật đầu tiên cho trẻ tự kỷ ở Việt Nam. Nhiều bậc phụ huynh đã gửi con đến đây và học cùng các con với hy vọng con trẻ sớm hòa nhập với cộng đồng.

Trần Huấn

Đời sống Thứ năm, 23/7/2015, 06:00 (GMT+7)