Cầu khóa tình yêu ở Paris bị dỡ

Ngày 1/6, chính quyền thành phố Paris bắt đầu cho người dỡ hơn 700.000 ổ khóa tình yêu trên cây cầu nổi tiếng Pont des Arts.

Du lịch Thứ hai, 31/8/2015, 12:00 (GMT+7)