VnExpress
Background Video

'Paris' bị bỏ hoang giữa lòng Trung Quốc

Thiên Đô Thành là khu đô thị rộng lớn có bản sao tháp Eiffel cùng nhiều công trình kiến trúc Pháp "nhái" khác nhưng có rất ít người sinh sống.   
Du lịch  19:00 - 6/9

Great Big Story

 
 
 Tags

Paris nhái

tháp Eiffel

bản sao tháp Eiffel

Hàng Châu

Trung Quốc

đô thị bỏ hoang

Paris

Tags: Paris

 
vnexpress