Cột mốc GPS 0001 cực Nam, Cà Mau

Được đặt chân đến cực nam của tổ quốc, mũi Cà Mau, nơi đặt cột mốc GPS 0001, là niềm tự hào của nhiều người.

Du lịch Thứ tư, 4/12/2013, 06:07 (GMT+7)