Hỏng xe ở Lào

Những sự cố như thế này gần như là một phần cuộc sống, bạn có cơ hội đứng ở bên đường nửa tiếng đồng hồ và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Du lịch Thứ bảy, 4/1/2014, 10:31 (GMT+7)