Thử thách trong 5 ngày thám hiểm hang Sơn Đoòng

Đi bộ 50 km đường rừng, lội qua khoảng 40 con suối và đu dây, leo vách trong hang chỉ là một phần trong hành trình thám hiểm hang động lớn nhất thế giới ở Quảng Bình.
Video: Độc giả Mai Đăng Khoa
Chia sẻ video du lịch của bạn về địa chỉ dulich@vnexpress.net.

Du lịch Thứ năm, 16/6/2016, 13:06 (GMT+7)