Trải nghiệm Hong Kong của nhà sản xuất chương trình Việt

Thái Donp, nhà sản xuất chương trình truyền hình chia sẻ những trải nghiệm khi sống trong bối cảnh phim TVB tại Hương Cảng (Hong Kong).

Du lịch Thứ bảy, 25/6/2016, 00:00 (GMT+7)