Tuyến đường sắt tử thần ở Ecuador

Trong 25 năm, hơn 2.000 người đã bỏ mạng để xây dựng hoàn thiện tuyến đường sắt Nariz del Diablo (có nghĩa là Mũi Quỷ Dữ).

Du lịch Thứ tư, 8/6/2016, 20:03 (GMT+7)