Fan vây kín khách sạn chờ Blackpink xuất hiện

Hàng nghìn người vây kín khách sạn Capella Hanoi, chờ Blackpink từ sân bay di chuyển về, khuya 28/7.

Giải trí Thứ sáu, 28/7/2023, 23:43 (GMT+7)