VnExpress
Background Video

Di tích quốc gia 1000 tuổi ở Hà Nội dùng cột sắt chống đổ

Được khởi dựng từ thời Lý, đình Thần Quy (Phú Xuyên, Hà Nội) được nhà nước xếp hạng đang bị mối tấn công phải chống đỡ tạm bợ.
Thời sự  00:00 - 18/9

Trần Huấn

 
 
 Tags

đình nghìn năm

đình cổ

đình Thần Quy

Hà Nội

Phú Xuyên

Tags: Hà Nội

 
vnexpress