VnExpress
Background Video

Xếp hàng xin chữ ở trường đại học đầu tiên của Việt Nam

Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) bắt đầu mở cửa cho chữ từ mùng 2, mỗi ngày có cả nghìn người xếp hàng chờ gặp thầy đồ.
Thời sự  15:26 - 18/2

Trần Quang

 
 
 Tags

Văn Miếu Quốc Tử Giám

Hà Nội

xin chữ đầu năm

‘Xin chữ thầy đồ’

Tags: Hà Nội

 
vnexpress