Gạch sản xuất từ 5 kg khí nhà kính

Công ty Ấn Độ chế tạo loại gạch bền vững mới giúp giảm lượng khí thải phát tán ra ngoài môi trường, hạn chế gây ô nhiễm.

Khoa học Thứ hai, 24/1/2022, 16:30 (GMT+7)