Beautiful - Christina Aguilera

Bài hát nổi tiếng của Christina từng giành giải Grammy 2003.

Giải trí Thứ ba, 8/4/2014, 11:17 (GMT+7)