'Clothes' - bạn phát âm đã đúng chưa?

“Clothes” là từ tiếng Anh mà hầu hết người Việt Nam phát âm sai. Mọi người thường đọc từ này là “k-lâu-dịt” hoặc “cờ-lâu-thịt”. Từ này chỉ có 1 âm tiết, có thể đọc là: “kloʊ-z” hoặc “kloʊð-z”. Phần “ịt” mà mọi người hay đọc thật ra chỉ đơn giản là một âm /z/ ở cuối.

Giáo dục Thứ bảy, 6/8/2016, 00:00 (GMT+7)