'Ghost' được phát âm như thế nào

Nguyên âm của từ ghost (ma) là âm /oʊ/ (gần giống “âu” trong tiếng Việt) chứ không phải âm /o/. Cách phát âm từ này là /goʊst/.

Giáo dục Thứ hai, 8/8/2016, 00:00 (GMT+7)