Pineapple được phát âm thế nào?

Pineapple (dứa) gồm 3 âm tiết, với trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên: /ˈpaɪˌnæp əl/. Mọi người thường phát âm sai từ này vì nghĩ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai /—næp—/, trong khi thực tế, rơi vào âm tiết đầu tiên /ˈpaɪ—/.

Nhật Quang

Giáo dục Thứ hai, 15/8/2016, 01:00 (GMT+7)