'Receipt' đọc chính xác thế nào?

Từ hóa đơn receipt bị rất nhiều bạn phát âm sai. Từ này hôm hai âm tiết /ri'-sit/, trọng âm rơi ở âm tiết thứ hai

Nhật Quang

Giáo dục Thứ ba, 9/8/2016, 01:00 (GMT+7)