Tree phát âm thế nào?

Từ tree có một âm tiết, đọc là /tri/. Vấn đề là, trong tiếng Anh, khi âm /t/ đi với âm /r/ thì không phát âm giống như âm "tr" trong tiếng Việt. Âm /t/ và âm /r/ đi với nhau thành một cụm âm, đọc là /tʃ/+/r/ (gần giống "ch-r" trong tiếng Việt). Nhớ là âm /tʃ/ mình phải bật cho hơi ra.

Nhật Quang

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Giáo dục Thứ tư, 17/8/2016, 01:00 (GMT+7)