'Vegetable' được phát âm thế nào

Nhiều người Việt phát âm vegetable thành 4 âm tiết (Ve-dịt-tây-bồ), thực tế nó chỉ có 3 âm tiết /ˈvedʒ-tə-bl/.

Giáo dục Thứ sáu, 5/8/2016, 01:00 (GMT+7)