Hổ mang chúa tấn công rắn chuột

Châu ÁTrèo lên cây để quan sát và phát hiện rắn chuột bên dưới, hổ mang chúa nhanh chóng tiếp cận rồi tấn công con mồi với nọc độc mạnh.

Khoa học Thứ hai, 15/8/2022, 13:45 (GMT+7)