Từ vựng về các giai đoạn của Mặt Trăng

Giai đoạn Mặt Trăng sáng và tròn dần lên được gọi là "waxing phase" trong tiếng Anh, ngược lại, trăng khuyết dần là "waning phase".

Giáo dục Thứ sáu, 18/5/2018, 14:11 (GMT+7)