Cách cải tạo sao Hỏa thành Trái Đất thứ hai

Các nhà khoa học cho rằng con người có thể làm sao Hỏa ấm lên bằng nhiều cách, khiến hành tinh đỏ trở thành Trái Đất thứ hai, nơi thuận lợi cho sự sống.

Khoa học Thứ tư, 11/5/2016, 10:33 (GMT+7)