Cây phát tán hạt giống nhờ tự phát nổ

Một số loài thực vật có thể phát tán hạt giống cách xa khoảng 60 mét nhờ cơ chế phát nổ đặc biệt do chính chúng tạo ra.

Khoa học Thứ ba, 16/6/2015, 22:00 (GMT+7)