Chó tát nước để cứu sống cá

Con chó cố gắng dùng mũi làm bắn nước lên mình cá, dường như với hy vọng có thể cứu sống chúng

Khoa học Thứ năm, 14/8/2014, 10:10 (GMT+7)