Chuối có nguy cơ tuyệt chủng vì đại dịch nấm

Một đại dịch nấm độc hại đang đe dọa những cánh đồng chuối ở Đông Nam Á và lan rộng trên khắp thế giới, thúc đẩy các nhà khoa học đưa ra cảnh báo về nguy cơ tuyệt chủng chuối.

Khoa học Thứ sáu, 22/4/2016, 13:01 (GMT+7)