Cỗ máy dùng năng lượng Mặt Trời để cung cấp nước, Internet

Một công ty phát triển máy tính Walty, sử dụng năng lượng Mặt Trời, để cung cấp nước sạch, điện và kết nối Internet.

Khoa học Thứ sáu, 13/5/2016, 10:26 (GMT+7)