Cuộc giằng co giữa rắn nâu và nhện lưng đỏ kịch độc

Cuộc chiến cân sức giữa rắn nâu phương tây và nhện lưng đỏ, hai loài xếp đầu bảng về độ kịch độc tại Australia, kết thúc khi người quay phim vô tình làm chết con rắn.

Khoa học Thứ sáu, 18/3/2016, 20:02 (GMT+7)