Đại dương sâu tới mức nào

Rãnh Mariana ở Thái Bình Dương, nơi được coi là sâu nhất dưới biển, có độ sâu 11.034 m.

Khoa học Thứ sáu, 20/5/2016, 11:19 (GMT+7)