Đàn trâu rừng hợp sức bảo vệ trâu con

Để bảo vệ trâu con, một con trưởng thành trong đàn đối đầu với đàn sư tử, dẫn đường cho các con khác cùng hợp sức tấn công.

Khoa học Thứ ba, 6/1/2015, 18:58 (GMT+7)