Đàn voi hợp sức cứu voi con

Sau một hồi kêu cứu, voi con được 10 thành viên khác trong đàn giải thoát khỏi vũng bùn lầy.

Khoa học Thứ ba, 13/1/2015, 07:03 (GMT+7)