Điều gì xảy ra với Trái Đất khi con người biến mất

Nếu con người lập tức biến mất, Trái Đất sẽ trải qua nhiều biến đổi và những dấu vết về nền văn minh nhân loại sẽ bị xóa sạch.

Khoa học Thứ ba, 7/6/2016, 09:54 (GMT+7)