Dòng chảy nước mặn trên sao Hỏa

Sao Hỏa có dòng nước mặn chảy trên bề mặt vào mùa hè, trước khi bị đóng băng trở lại vào mùa đông. Đây là một trong những điều kiện cần thiết giúp sự sống hình thành và phát triển.

Khoa học Thứ tư, 30/9/2015, 16:39 (GMT+7)