Gấu trúc 'vượt ngục '

Một con gấu trúc nuôi nhốt trong trung tâm nghiên cứu gấu trúc ở Thành Đô, Trung Quốc bị quay lại cảnh lật nắp cống lên và tìm cách chui ra ngoài.

Khoa học Thứ năm, 16/7/2015, 00:00 (GMT+7)