Giải cứu dê mắc sừng lơ lửng trên dây điện

Với bộ sừng bị mắc vào mạng dây điện công cộng ở vùng đồng quê Hy Lạp, con dê treo lơ lửng trên cao và không tìm ra cách nào để trèo xuống.

Khoa học Thứ ba, 29/3/2016, 11:00 (GMT+7)