Giày thay đổi như thế nào từ 7.000 năm trước Công nguyên

Giày là vật dụng quen thuộc đối với cuộc sống con người và có lịch sử phát triển từ hàng nghìn năm trước đây.

Khoa học Thứ bảy, 9/7/2016, 07:52 (GMT+7)