Hệ thống giao thông thông minh của Singapore

Chính phủ Singapore đang thử nghiệm ứng dụng một số công nghệ vào điều hành đường phố, một trong số đó là hệ thống giao thông thông minh.

Khoa học Thứ ba, 10/5/2016, 13:33 (GMT+7)