Khỉ láu cá bắt nạt chuột lang hiền lành

Mặc con khỉ phá phách dùng nhiều trò giễu cợt, chuột lang vẫn yên lặng không phản ứng.

Khoa học Thứ ba, 3/11/2015, 10:43 (GMT+7)