Kính thiên văn Hubble và James Webb khác nhau thế nào

Kính thiên văn Hubble có kích thước bằng một xe buýt trong khi Kính thiên văn James Webb lớn bằng sân tennis.

Khoa học Thứ tư, 11/5/2016, 12:00 (GMT+7)