Lần thứ hai phát hiện sóng hấp dẫn

Các nhà khoa học Mỹ một lần nữa ghi nhận sự xuất hiện của sóng hấp dẫn được tạo ra khi hai lỗ đen sáp nhập và bức xạ.

Khoa học Thứ ba, 21/6/2016, 00:00 (GMT+7)