Loài cá sống sâu nhất thế giới

Loài cá chưa xác định tên, có thể là cá nòng nọc, sống ở độ sâu hơn 8.000 m dưới Thái Bình Dương.

Khoa học Thứ hai, 22/12/2014, 11:50 (GMT+7)